Luft
Spacer - all rights reserved by Hjemmeside fabrikken

Hellerup SkydeSelskab anno 1905

Hellerup SkydeSelskab også kaldet HSS er en skytteforening, hvor man på torsdage kan træne konkurrenceskydning med riffel og pistol.

Foreningen træner fra starten af september til omkring slutningen af april på indendørs baner i DGI-Byen nær Københavns Hovedbanegård.

Hele juli holder foreningen sommerferie. Resten af sommeren trænes udendørs i Københavns Skyttecenter også kendt som Kalvebod på Selinevej 5, 2300 København S.

Ugentlig træning

Foreningens formål er at dygtiggøre medlemmerne i skydeidræt ved ugentlige træning under kammeratlige former. Det vil sige at medlemmerne træner for at hæve deres individuelle niveau. For at opmuntre til forsat forbedring bliver der arrangeret både interne og eksterne konkurrencer, som er klasse delt eller med handikap tillæg (lidt som i golf).
Skytterne konkurrerer på den måde enten imod andre skytter på samme niveau, eller imod bedre skytter, men med et point tillæg der giver lige chancer for at vinde.

SCATT

For at gøre gode skytter endnu bedre disponere foreningen over et elektronisk træningsanlæg, der kan analysere skyttens bevægelser før, under og efter skudafgivelse. Dette system kaldes SCATT eller i daglig tale ’scatten’.

Sociale arrangementer

Når foreningen har rund fødselsdag (f.eks. 90, 100, 111 år) bliver der typisk indbudt til nogle mere socialt orienterede arrangementer. Besøg på Tøjhusmuseet, opgaveløb og gallamiddag på Middelgrundsfortet, bowling med efterfølgende middag og drinks.
Alt i alt er det bare at finde en anledning til at gøre noget ud over det sædvanlige. Et andet godt eksempel var da nogle af foreningens medlemmer inviterede til sortkrudts arrangement. I HSS regi skydes der ellers kun med luft og røgsvagt krudt.

Foreningsdemokrati

HSS er en skytteforening baseret udelukkende på frivillig arbejdskraft. Dette er den væsentligste årsag til, at foreningen er så relativt billig at være medlem af. Det er medlemmerne, som bestemmer hvad der skal foregå i foreningen. Men som alle andre steder i forenings Danmark, så er det de aktives demokrati. Det vil sige at hvis man har nogle gode idéer til nye og måske utraditionelle arrangementer, er det bare med at komme frem med idéerne og så huske på, at det er lettest at få andre med, når man selv er villig til at yde en håndgribelig indsats for at få det til at lykkes.

Kurser

Foreningen betaler gerne kurser for medlemmerne, hvis kurserne har et emne, der gavner foreningens virke. Eksempelvis instruktørkurser arrangeret af Dansk Skytte Union (DSU) eller DGI-Skydning.

Efterfølgende er medlemmet naturligvis moralsk forpligtet til at demonstrer sin nytillærte viden, ved at instruere en masse nye skytter. Det giver også god rutine at får brugt teorien i praksis. Ellers formidler foreningens respektive udvalgsformænd for henholdsvis riffel og pistol gerne kurser i specifikke skydediscipliner, mentaltræning, genladning (fremstilling af egen ammunition) og så videre, men her skal medlemmerne typisk selv til lommerne, når kursusafgiften skal betales.

Kontakt

Riffelskydning

E-mail: riffel@hellerupskydeselskab.dk

Pistolskydning

E-mail: pistol@hellerupskydeselskab.dk

Nyheder

E-mail: nyhed@hellerupskydeselskab.dkpaperfade
paperfade
facebook
twitter
mail
print
favorit
Valid XHTML 1.0 Strict
Valid XHTML 1.0 Strict