Luft
Spacer - all rights reserved by Hjemmeside fabrikken

Pistol

Målet med træningen er at alle skytter skal kunne skyde fritstående med én hånd.
Hvis man gerne vil skyde med begge hænder anbefales det at skyde riffel.

De allerfleste kan efter fire træningsaftner med luftpistol ramme så godt, at de efter endnu en sikkerhedsinstruktion fra en af foreningens pistolinstruktører, kan begynde at træne med standardpistol. Sikkerheden skal altid overholdes.

Nye skytter skal være opmærksomme på følgende under træning

  • Åndedræt

  • Forreste sigtemiddel

  • Aftræk

  • Hånd-fatning

  • Fod-stilling

  • Den frie hånd i lommen eller i bæltet

Discipliner

15m

I vinterhalvåret trænes indendørs med luft pistol og standard pistol. Skydestillingen er fritstående, med én hånd. Dog kan børn og nybegyndere skyder med anlæg (støtte).

25m

Om sommeren trænes udendørs med standard pistol og grov pistol. Der skydes fritstående. Der kan skydes på tid (hurtigskydning). Det vil for eksempel sige 5 skud på 10 sekunder eller 1 skud på 3 sekunder.

Grov pistol ammunition er relativ kostbar: DKK 2,- per skud er ikke unormalt. Rekylen er også væsentligt mere mærkbar end ved standard pistol. Det samme gælder braget, der bogstaveligt talt er øredøvende. Derfor skydes der altid med høreværn.

Grov pistol skydning trænes i HSS udelukkende af skytter, der efter længere tids seriøs træning med standard pistol, kan placere alle skud pænt samlet omkring skivens centrum og har udvist ’god stil’, det vil sige at overholde alle sikkerhedsregler og anvisninger fra banekommandøren, samt udelukkende afgive sigtede skud. Dette gælder også ved hurtigskydning.

50m

Om sommeren trænes udendørs med fri pistol. Der skydes fritstående og altid med kun én hånd. Trænes i HSS kun af meget erfarne skytter, som savner udfordring. Skiven er samme størrelse som den, der benyttes på 25m.

Våben

Foreningen disponerer i øjeblikket over de pistoler, der er beskrevet i nedenstående de tabeller.

Luftpistoler, 10m og 15m benyttes kun indendørs i DGI-Byen.

Fabrikat

Model

Kaliber

Feinwerkbau
Röhm
Gamo
Walther

M65 / M80
Twinmaster Trainer (CO2)
Compact
LP-53 (kendt fra plakaten til ’From Russia With Love’)

4,5mm / .177
4,5mm / .177
4,5mm / .177
4,5mm / .177Standardpistoler, 15m, 25m og terrænskydning benyttes både ude og indendørs.

Fabrikat

Model

Kaliber

FN Browning
High Standard
Hämmerli
Unique
Walther / ISH
Walther
Smith & Wesson

International
106 / 107 / Sharpshooter
208 S / X-ESSE
DES 69
KSP200 / 35M / IJ35 (markedsført under forskellige navne)
GSP
617-1 (Performance Center revolver)

5,6mm / .22
5,6mm / .22
5,6mm / .22
5,6mm / .22
5,6mm / .22
5,6mm / .22
5,6mm / .22Fripistoler, 15m og 50m benyttes fortrinsvis indendørs.

Fabrikat

Model

Kaliber

Otterup
Baikal
Hämmerli

Fripistol (også kendt under navnet ’Schultz & Larsen’)
TOZ 35
104 /105

5,6mm / .22
5,6mm / .22
5,6mm / .22Grovpistoler, 25m og terrænskydning benyttes udelukkende udendørs.

Fabrikat

Model

Kaliber

SIG Sauer
Vector
Walther
Colt
DMW

P 210 Legend
SP 1
GSP
King Cobra (Magnum revolver)
P-08 (må kun skyde med svagt ladt ammunition)

9mm / .355
9mm / .355
7,65mm / .32
9,05mm / .357
9mm / .355

paperfade
paperfade
facebook
twitter
mail
print
favorit
Valid XHTML 1.0 Strict
Valid XHTML 1.0 Strict