Luft
Spacer - all rights reserved by Hjemmeside fabrikkenBestyrelsen

foto Alle medlemmer, og især de kvindelige da bestyrelsen har fået lidt mandlig overvægt, opfordres på det kraftigste til at deltage i udvalgsarbejdet.

Hvis man har lyst til at hjælpe med, og derigennem have indflydelse på hvordan eksempelvis sommerens grill aften kommer til at tage sig ud, skal man henvende sig til festudvalgsformanden.

Nedenfor kan du se sammensætningen af den siddende bestyrelse, og hvornår de enkelte poster er på valg.

Navn Bestyrelsespost På valg igen
Einar Jart
Ole Thy Christensen
Arne Strøm
Martin Lundt
Torben Jensen
Mogens Pedersen
Finn Dauer Rasmussen
Max Emil Perl
Michael Frydenlund Christensen
Henrik Oldorf
Ejgil Reimers
Formand og pistol instruktør
Næstformand, riffelinstruktør og riffeludvalgsformand
Kasserer, festudvalgsformand og pistolinstruktør
Pistolinstruktør og pistoludvalgsformand
Nyhedsbrevsudvalgsformand og riffelinstruktør
Korrekturlæser på nyhedsbreve og riffelinstruktør
PR udvalgsformand og pistolinstruktør
Suppleant og pistolinstruktør
Revisorer
Revisorer og pistolinstruktør
Revisorsuppleant og riffelinstruktør
2016
2016
2017
2017
2016
2017
2017
2016
2016
2016
2016


paperfade
paperfade
facebook
twitter
mail
print
favorit
Valid XHTML 1.0 Strict
Valid XHTML 1.0 Strict