Luft
Spacer - all rights reserved by Hjemmeside fabrikkenGeneralforsamling

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes normalt i midten af maj måned på Hotel City, Peder Skrams Gade 24 i det centrale København.

Almindeligvis starter mødet kl. 19:00 og formanden ligger sig oftest i selen, for at mødet starter præcist på slaget. Efter at dagordenen er udtømt, er foreningen vært ved et smørrebrøds arrangement. Almindeliges ganske højt belagt smørrebrød. Bespisningen afsluttes med en ostemad samt te og kaffe.

De af medlemmerne, som møder op til foreningens årlige generalforsamling uden foreningens bomærke, bliver afkrævet en symbolsk ’huske bøde’ på 20 kr. eller mere afhængigt af, om det fremlagte regnskab har røde eller sorte tal på bundlinjen.

Præmier fra vinterens skydninger overrækkes og ærestegn uddeles, hvorefter der råbes hurra for foreningen med det noget specielle råb:

’Hellerup SkydeSelskab længe leve – Hurra, hurra, hurra – H – S – S’

Hvor og hvornår råbet stammer fra er noget uklart, med det er utvivlsomt en gammel tradition.

Efter råberiet er klokken i regelen lidt over 21 og medlemmerne siver enten hjem, eller hvis vejret tillader, går de der har tid, lyst og mulighed for det over i Nyhavn og nyder et par enkelte øl for egen regning.

Nedenfor er en oversigt over generalforsamlingsrelevante dokumenter.

Tidspunkt

Dokument

Fil

april 2011

Formandsberetning

april 2011

Dagsorden

2016

Referat

2016

HSS-bestyrelsen

2016

Dagsorden

april 2010

Formandsberetning

maj 2009

Referat

april 2009

Dagsorden

april 2009

Formandsberetning

februar 2009

Referat

februar 2009

Dagsorden

april 2008

Formandsberetning

maj 2007

Referatpaperfade
paperfade
facebook
twitter
mail
print
favorit
Valid XHTML 1.0 Strict
Valid XHTML 1.0 Strict